18 нов 2019
18 новембра, 2019

Семинар ,, Мој програм је добар “

У вртићу ,,Царић“ 14.11.2019. године одржан је семинар ,, Мој програм је добар “,који су реализовале Слава Тимарац Јованов – педагог и Александра Ружичић – психолог. Семинар је био прилика да унапредимо своје компетенције и стратегије у планирању садржаја, активности и окружења који подржавају односе и добробит за дете. Семинару је присуствовало 27 васпитача и медицинских сестара васпитача и три стручна сарадника.