Седми стручни сусрети Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије одржани су од 17. до 20. октобра 2013. год. на Златибору.

ТЕМА: “ ЗНАЧАЈ РАНОГ РАЗВОЈА ДЕТЕТА“

Циљеви стручних сусрета:

  • Истицање значаја раног развоја деце и улагања у развој квалитетног предшколског васпитања и образовања
  • информисање стручних сарадника и сарадника о актуелним темама из области предшколског васпитања и образовања
  • подстицање и унапређивање истраживачке праксе
  • промовисање и популарисање примера добре праксе и сарадње (размена искуства);
  • популаризација и јачање Удружења.

 

Скуп је пратило око 200 учесника. Поред стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, скупу су присуствовали: директори предшколских установа, представници Министарства просвете – сектора за основно и предшколско васпитање и образовање, представници Удружења васпитача  и представници стручних сарадника предшколских установа из Црне Горе.

На Седмим стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, предшколску установу Чукарица представили су стручни сарадници и сарадници: Катарина Ђурић, психолог, Славица Илић, педагог, Тијана Боговац, педагог, Дејан Виденовић, психолог и Светлана Лакушић, социјални радник.

Презентована су три рада из наше установе:

1. Диверсификација облика рада у Пу-Дечји клуб, ауторТијана Боговац                                                                     

2. Хајде да растемо заједно, аутор Катарина Ђурић и

3. Евалуација реализованог програма у пп програму на основу чек листа  аутор, Дејан Виденовић.

Овом приликом Удружење стручних сарадника и сарадника је уручило ЗАХВАЛНИЦУ Предшколској установи Чукарица за подршку раду Удружења.