„Сарадња јасле –вртић у пружању подршке деци и породици током транзиционих периода“ je назив презентације коју су на састанку Тима за заштиту деце од занемаривања, злостављања и насиља, који је одржан 08.06.2016., приказале медицинске сестре- васпитачице Ана Маодуш и Јелена Милидраговић, васпитачица Милица Павловић и психолог Катарина Ђурић. Чланови тима из свих вртића предшколске установе „Чукарица“ и директорка Биљана Гајић су урадили евалуацију активности овог Тима у претходном периоду и договорили се да за наредну годину акционе планове обогате новим садржајима инспирисани добрим примерима који су изложени на овом састанку. Тим за заштиту деце од насиља у нашој Установи систематски и континуирано ради на сензибилизацији свих актера за препознавање ситуација које носе ризик од занемаривања потреба деце. Транзициони периоди (полазак у јасле, прелазак из јасала у вртић, полазак у школу…) су препознати као период повишеног нивоа стреса код свих актера (деца, родитељи, васпитачи) и зато је циљ јачање међусобне сарадње и развијање нових облика подршке деци и породици, као део програма превенције занемаривања, злостављања и насиља над децом, али истовремено и вид превенције професионалног сагоревања запослених.

IMG_0107[1] IMG_0108[1]