23 јан 2019
23 јануара, 2019

САП систем

У четвртак 18. јануар 2019. године одржан је састанак са подсекретаром Секретаријата за финансије, подсекретаром и руководством Секретаријата за образовање и дечју заштиту, предствницима PRO INTER-a, директора предшколских установа, шефова рачуноводства, и свих који су били ангажовани у имплементацији SAP система унутар самих предшколских установа. Као најуспешнији тим у примени SAP система наведена је Предшколска Установа Чукарица, а

запослени који су током 2018 радили у програму САП-раду свим модулима и областима су:

Татјана Радман

Јелена Симић

Јасмина Кузмановић

Љиљана Јокић

Мирјана Гроздановић

 

Помоћни унос података у модулу материјалног књиговодства:

Сања Миленковић

Драгана Петронијевић Живковић

 

Координација рада, одобравање налога и финансијско планирање:

Горица Јаћовић до 11.12.2018.године и

Олга Ђорђевић

Честитке нашим запосленима!