Тема: „ Учешће породицe у креирању кратких програма – искуства из ПУ Чукарица“

Учесници: укупно 30 васпитача, медицинских сестара васпитача, мс на превентивно здравственој заштити, стручни сарадници, сарадници, помоћник директора и директори из ПУ Чукарица, ПУ „Полетарац“ Оџаци и ПУ Зрењанин (по 10 учесника из сваке установе).

Време: 03.3.2021. године од 17 часова – 19 часова.

smart