Процес самовредновања у ПУ Чукарица, као процес унапређивања сопствене праксе

практичара, континуирано се подстиче, унапређује и прати. Током ове године, методологија рада

је промењена и проширена у циљу вишеперспективности: укључивањa свих интересних група у

процес, као и јачања компетенција запослених кроз упознавање различитих инструмената у раду.

Укупан допринос процесу је квалитетније сагледавање праксе и унапређење целокупног живота и

рада у вртићима Установе.

Састанак тима за самовредновање одржан је 17.01.2023. у вртићу Дечији гај, где су практичари

приказали реализоване начине информисања свих интересних група – родитеља, запослених и

локалне заједнице. О процесу самовредновања размењивали своја искуства, мишљења и идеје

путем приказа постере, паноа и филмове. И поред свих изазова, изражено је велико задовољство

новим начином самовредновања у коме учествују сви и граде заједницу која учи.