Примена метода и техника неформалног образовања

Дана 31. јануара 2018. године у  вртићу „Царић“, стручни сарадник педагог Славица Илић, реализовала је радионицу на тему: „Примена метода и техника неформалног образовања“, на којој су учествовали директор, помоћници директора, стручни сарадници, сарадници и руководиоци вртића.

У уводном делу водитељ је представио шта су пројекти мобилности, пројекат мобилности „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“, курс „Примена метода и техника неформалног образовања“ и упознао учеснике са дебатом као стратегијом учења путем ППТ презентације.

Након упознавања са правилима и процесом реализовања дебате учесници су имали прилику да се опробају у дебатовању, тако што су износили афирмацијске и негацијске аргументе на три различите тврдње:

  1. Снага се крије у различитостима, не у сличностима.
  2. Свака промена води напретку.
  3. Ефикасност тима зависи од лидера.

Изабрани дебатанти су износили аргументе који  су се заснивали на професионалном искуству, литератури, истраживањима, док су остали учесници били судије и евалуирали процес дебатовања, тако што су процењивали говорничку вештину дебатанта, јасноћу изречених аргумената, уверљивост говорника у одбрани својих аргумената, спретност дебатанта у проналажењу слабости у  противниковој аргументацији, придржавање одређеног времена.

Сви учесници су активно учествовали у процесу аргументовања наведених тврдњи и процењивању процеса дебатовања. Истакнуто је да је за процес дебатовања потребна отвореност за различитост, објективност, активно слушање, уважавање туђег мишљења, вишеперспективност, осетљивост, добро управљање временом, вештина аргументовања, саморефлексија. Током дебате развија се критичко, логичко и креативно размишљање које се темељи на аргументима поткрепљеним одговарајућим доказима. Развијају се социјалне вештине, тимски рад, комуникацијске вештине, јавни наступ, толеранција, развија се самопоуздање и самопоштовање, способност мирног решавања сукоба, руковођење.

Дебата, као једна од метода нефомалног учења је веома корисна и применљива у различитим ситуацијама, преиспитивањима, оснаживањима, покретању истраживања за мењање културе и структуре вртића, с тим да је неопходно бити обазрив и водити рачуна да избор и креирање најделотворније методе за стицање трајних знања увек зависи од учесника којима је намењена, контекста у ком се налазе и њихових реалних потреба.

Славица Илић, стручни сарадник педагог