Pridružite se „GREELCO“ – Online Zajednici za Unapređenje Digitalnih Kompetencija u
Predškolskom Obrazovanju!
Ako želite obogatiti svoju praksu unapređenjem digitalnih kompetencija, deljenjem svoje
stručnosti i učenjem od kolega širom Evrope, pozivamo vas da se već danas pridružite
„GREELCO“ online zajednici!
Podsećamo vas da je Predškolska Ustanova Čukarica aktivno uključena u „GREELCO: Green
Learning Community“ KA2 Erasmus+ projekat. Ovaj projekat fokusiran je na unapređivanje
digitalnih kompetencija praktičara, sa posebnim naglaskom na „zeleno“ obrazovanje i
upoznavanje sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i praksi iz osam partnerskih
zemalja (Belgija, Češka, Mađarska, Estonija, Slovenija, Rumunija, Makedonija i Srbija).
Šta je „GREELCO“ Platforma? „GREELCO“ platforma je kreirana da poveže sve
profesionalce u predškolskom obrazovanju. Kroz razmenu sa kolegama iz drugih obrazovnih
konteksta, doprineće daljem unapređenju prakse predškolskog vaspitanja.
Sada je „GREELCO“ platforma otvorena, a možete joj pristupiti klikom na link ili ovde!
Pristupom ovoj platformi imaćete priliku da se virtuelno povežete sa kolegama iz osam
evropskih zemalja i doprinesete poboljšanju struke, usmeravajući se ka refleksivnom
unapređenju vlastite prakse.
Šta možete očekivati:
 Pregled videa i učešće u međunarodnoj razmeni putem virtuelnih studijskih poseta
vrtićima.
Dobrodošli u „GREELCO“ zajednicu!
Želi vam „GREELCO“ tim PU Čukarice