На II Међународној конференцији „Предшколство између традиције и савремености“ одржаној у Сарајеву од 06.09.-08.09.2013.год у организацији Балканског савеза удружења васпитача, Предшколска Установа се представила са два рада.

У оквиру сесије чија тема је била : АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА, стручна сарадница – педагог Тијана Боговац  и васпитачи Мирела Гримани, Маријана Бранковић, Виолета Петровић  су презентовале рад на тему „ Посматрај ме како растем“; у припреми овог рада учествовали су и васпитачи Данијела Пејић, Слободанка Вучетић и Цвјетичанин Сања, Милица Паликућин и стручни сарадници: Дејан Виденовић, Татјана Стојков и Мирјана Радовић.

У оквиру сесије ДОБРА ПРАКСА , приказан је рад „Путовање кроз уметност“, презентатори овог рад су биле: стручна сарадница-педагог Славица Илић и васпитачи Тања Спасојевић, Јелена Јовановић, Маја Еремијев, Славица Марковић .

У оквиру дискусија о приказаним радовима на II Међународној конференцији „Предшколство између традиције и савремености“ донети су следећи закључци:

-Теме су актуелне, радови приказују континуиран процес, заступљен је тимски рад и исказана је потреба за организовањем оваквих облика стручног усавршавања. Конференција је окончана поделом уверења за посматраче и потврда за презентаторе и модераторе.

sarajevo-aktuelnosti-940