05 апр 2021
5 априла, 2021

Поштовани родитељи,

ЦИП –Центар за интерактивну педагогију  уз подршку УНИЦЕФ-а а у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолoшког развоја,  је креирао три брошуре у циљу  психо-социјалнe подршкe породици која је значајан аспект рада предшколске установе. Подршка породици  је кључна у остварењу њене васпитне функције као и за одржавање услова за добробит деце.

Брошуре садрже кратке и једноставне теориске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.

Брошуре за породице:

  • Добробит деце предшколског узраста-стваање услова да пасту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
  • Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста
  • Васпитање , пружање подршке и успостављање павила

Брошурама за родитеље приступите преко линка:

Vaspitanje podrskom i pravilima, za stampu.pdf – Google Drive

Поштовани родитељи, веома је значајна повратна информација, Ваше мишљење о томе колико су вам понуђене теме интересантне, корисне, шта сте од понуђених идеја примењивали те Вас молимо да попуните упитник који се налази на понуђеном линку.

https://docs.google.com/forms/d/1CyphMiNP92lK8HtV0tG4VJiIHBy_uJSK7xDUlY5gBAo/edit?usp=sharing

Хвала на сарадњи,

ПУ ЧУКАРИЦА