https://www.canva.com/design/DAD7YYoJ3aE/yijb6g4-Z8JFuxpfDyonPw/view?_branch_match_id=779050237333339823#1

ПРИПРЕМИЛИ- ТИМ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПУ ЧУКАРИЦА.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ПОЧИЊЕ СА РАДОМ 11.5.2020.ГОД. У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ВЕЗИ СА COVID19 КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАО ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ https://www.zdravlje.org.rs/filesnew/docs/Preporuke-kovid/Preporuke-za-vrtice.pdf , ИНСТРУКЦИЈАМА ДОНЕТИМ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС , МПНТР, И НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА.