Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије реализује пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање, а у оквиру компоненте 2 Пројекта -унапређивање квалитета инклузивног ПВО,  реализује се задатак усмерен на унапређивање самовредновања квалитета рада предшколских установа.

 Тим поводом у уторак  16.11. 2021. у вртићу „Бајка“ одржан је уводни заједнички састанак сарадница МПНТР, помоћника директора,тима за самовредновање ПУ Чукарица и тимова из вртића „Царић“ и „Невен“ са темом –пилотирање инструмената за самовредновање предшколских установа чији је  циљ процена квалитета предлога инструмената и методологије самовредновања.

На састанку су договорени даљи кораци у процесу пилотирања у временском оквиру од 16.11. до 6.12.2021.год. Дијалог је протекао у конструктивној атмосфери и сви учесници су исказали задовољство због поверења које је указано ПУ Чукарица од стране МПНТР и добијене прилике за учење током тог процеса.