Пети окружни стручни сусрети медицинских сестара васпитача са темом: “ Улога медицинске сестре васпитача у подстицању учења и развоја детета кроз заједничко учешће деце и одраслих“, одржани су у Београду 24.и 25. јануара у ПУ “Чика Јова змај“ .  Наша установа се представила са два рада. Рад медицинских сестара васпитача вртића Радосно детињство “Наш центар за рани развој“ , презентовале су медицинске сестре васпитачи Александра Дамјановић и Мирјана Маринковић, уз подршку стручног сарадника психолога Миљане Пријић. Представљен је и рад медицинских сестара васпитача из вртића “Дечији гај“ под називом “Партиципација деце и родитеља у грађењу партнерских односа вртића и породице-крпа, вуна, картон, флаша-стварајмо, то је игра наша“. Аутори рада су : Јасмина Вучковић, Милена Пејичић, Милица Златановић, Ивана Мијатов и стручни сарадник педагог Татјана Стојков.

Катарина Ђурић, стручни сарадник психолог учествовала је у пленарном излагању  са темом: “Улога медицинске сестре васпитача у грађењу заједнице која учи“.

Заинтересоване медицинске сестре васпитачи наше установе су посетиле окружне сусрете са циљем унапређивања праксе. Сусретима је присуствовала и директорка Предшколске Установе Чукарица Биљана Гајић и помоћници директорке, Славица Прокић и Валентина Живојиновић.