Отварање паркића на иницијативу родитеља

Сремчица, 7.априла 2016.г.

Отварању паркића у Улици Саре Бернар бр. 26 у насељу Сремчица присуствовао је велики број деце, родитеља и грађана нашег насеља.

Родитељску иницијативу подржалала је општина Чукарица, ПУ Чукарица , ЈП „Србијашуме“ и пројекат „Вртићи без граница 2 – квалитетно предшколско васпитање и образовање у Србији”, из кога је иницијатива и проистекла.

Данашњу активност у паркићу креирали смо сви заједно са децом и родитељима. Фарбали смо мобилијаре и пањиће који су у обновљеном простору постављени.

Родитељи су желели да пањиће поставе тако да деца могу да их користе за физичке активности, а затим смо сви заједно  офарбали мобилијаре и пањиће.

Добили смо још један простор у нашем насељу за сву нашу децу.

Подржали иницијативу родитеља која је препознала потребе наше деце да квалитетно проводе време на отвореном простору.

Дружењу и лепој атмосфери додатно су допринели и другари из Кошаркашког клуба „Шутер“ из Сремчице, као и ученици ОШ „Вук Караџић“, заједно са директорком школе госпођом Аном Бошковић.

Општину Чукарица, представљали су Стана Лукић, чланица општинског већа и  господин Жељко Рабљеновић, такође члан општинског већа.

Пројекат „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“, пaртнeрски рeaлизуjу УНИЦEФ и Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje у сaрaдњи сa ЦИП-Цeнтрoм зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, још 9 прeдшкoлских устaнoвa и лoкaлних сaмoупрaвa кoje учeствуjу у прojeкту, Институтoм зa пeдaгoгиjу и aндрaгoгиjу и другим пaртнeримa, уз пoдршку Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу.

Park_4652Park_4463Park_4504Park_4616Park_4531Park_4550Park_4499Park_4541