Општина Чукарица је у 2018.години текућим одржавањем побољшала услове рада у два вртића Предшколске Установе Чукарица.У вртићу ,, Радосно детињство“ одрађена је изолација 950 квадрата равног крова и проходне терасе,а у вртићу ,,Сањалица“ одрађено је покривањекомплетне кровне конструкције 2500 м2 новом паропропусном фолијом ,замењена је иструлела и поломљена летва,препакован је цреп,а новим црепом покривено је 850 квадрата.