У сарадњи Општине Чукарица и Предшколске Установе Чукарица у периоду март – јун реализоваће се бесплатне радионице за децу предшколског узраста у нашим вртићима.

 

„ДЕЦО, ИГРАЈМО!“

Пројекат Удружења „Сеоска кућа“

Идеја за радионицу „Децо, играјмо!“ настала је из намере да се деца најмлађег узраста кроз активност традиционалне игре у пракси приволе ка бављењу игром. Игра помаже и развија машту и стваралаштво у раду и повећава усредређеност на активност којом се тренутно бавимо. Деца би на тај начин у најмлађем узрасту неговала и развијала однос маште, стваралаштва и усредсређености на тренутне задатке.

Радионица „Децо, играјмо!“ замишљена је као радионица за учење и извођење аутентичних игара различитих врста (друштвене, забавне, духовне, орске – кола, витешке) са подручја Р Србије. На предлог да се уврсти игра из других земаља или Срба из других земаља и одобравање таквог предлога од стране полазника, може се садржај обогатити и таквим играма.

Циљеви рада:

Рад у радионици пружа прилику полазницима да:

 • развијају координацију и моторику,
 • овладају сналажењем у простору,
 • створе навику да проводе квалитетно време у друштву, повезујући са осталим учесницима у активностима,
 • усаврше се у вештини пажње,
 • развију поверење према партнерима у игри,
 • развију одговорност и сарадњу у оквиру групе, потребу за редовним упражњавањем корисних навика
 • створе потребу за стварањем добре атмосфере међу сарадницима
 • упознају аутентичне и оригиналне творевине нематеријалног културног наслеђа Р Србије и других земаља

Садржај рада:

Свака радионица у трајању по 40 минута по групи предшколаца садржи:

 1. обраду једне народне дечје орске игре (Коларићу панићу).
 2. Обрада једне или две народне песме
 3. обрада једне забавне дечје игре и изради једноставног дечјег народног инструмента

Аутор, координатор, реализатор је Соња Шипић,проф. народних игара и наст. музичке културе seeoska@gmail.com.

 

Друга радионица која се организује под насловом „ПРИЧЕ ЗА ОШТРЕЊЕ УМА“ је интерактивна комуникација између реализатора и деце у оквиру које деца имају прилике да сазнају занимљивости из света који их окружује. Приче су саставни део књиге „Песак и звезде – приче за оштрење ума“ и „Песак и звезде 2 – зрнца из српске историје“ ( у издању Издавачке куће „Дерета“).

Током 45 минута, колико траје радионица, деца активно учествују у одгонетању прича које пред њих постављају питање „зашто се и како нешто десило“. Самим промишљањем и мотивисаношћу да „реше“ загонетку, деца су у активирана и ниједан одговор се не сматра погрешним, јер из њиховог поимања света, сваки одговор је логичан. Сама активност у промишљању и интелектуалној активности при трагању за решењем оспособљава децу да трагају за скривеним подацима у самој причи и повезују чињенице које их воде ка тачном решењу.

Радионица има и елемената глуме чији су носиоци опет пристуна деца и део посвећен повећању самопоуздања и веровања у себе и личне способности.

Такође у оквиру пројекта смо предвидели поклон сваком вртићу , у виду комплета књига за библиотеку, намењених управо узрасту од 4 до 11 година у циљу популаризације читања на овом узрасту.

Аутор и реализатор је учитељ Душан Пејчић.