Вртић Ђурђевак

Вртић „Ђурђевак“ се налази у порти цркве „Свети Ђорђе“ на Бановном Брду. Овај вртић има 7  група: 2 јаслене и 5 група вртића. Амбијент вртића наликује на породични дом, што деци нарочито прија.

На темељу квалитетних односа заснованих на активном учествовању и међусобном консултовању деце и одраслих вртић „ Ђурђевак“ наставља да се бави истраживањем и разумевањем различитих перспектива и препознавањем дечјих иницијатива. Охрабривањем иницијатива деце подстиче се учење детета кроз властиту активност, стваралачко прерађивање искустава и креативно изражавање идеја, мишљења и сазнања. Овакав, интегрисани приступ, отвара могућности за тематско и пројектно планирање, у циљу грађења реалног програма, које уважава дете као компетентну особу и подстиче даљи развој компетенција деце, васпитача и родитеља. У развијању програма фокус ће бити на неговању односа узајамног поверења и уважавања и повезивању са породицом и локалном заједницом.

 

  • Руководилац: Сабина Глођовић
  • Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Наташа Танасковић

Стручни сарадник: Марија Марковић, педагог

 

Руководилац вртића: Милица Павловић
Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити: Наташа Танасковић

ул. Зрмањска бр.1, Баново брдо
тел. 064/8429-397, 011/3545-717

← ПретходноСледеће →