Вртић Дечији гај

  • Вртић Дечији гајсмештен је у насељу Церак – Виногради.  Одликују га искусан тим васпитача, простране собе и двориште смештено међу брежуљцима насеља. У вртићу борави 6 јаслених и 12 вртићких група деце.
  • У вртићу „Дечији гај“, акценат у раду биће на продубљивању и проширивању различитих облика сарадње и неговању партерских односа са породицом, а све кроз подстицање стваралачког мишљења деце у сарадњи са родитељима, заснованом на истраживачком приступу, интересовањима деце, и сазнањима добијеним на семинарима.Кроз истраживачке игре и активности васпитачи , деца и родитељи , наставиће  да креирају активности које подстичу говорни и социо – емоционални развој, развијају појам о себи , социјалне вештина и културу понашања, како би стварали и развијали услове за богаћење  дечије слике о себи и свету који их окружује.

 

Руководилац: Милена Николић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Александра Срећо

Стручни сарадник вртића: Дејан Виденовић, психолог

Платана 8.

Добродошли!

 

Руководилац вртића: Милена Николић
Тел. 25 12 202
Медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити: Александра Срећо
Тел. 25 11 008
Улица: Платана 8

← ПретходноСледеће →