Вртић Царић

Вртић „Царић“

Вртић Царић је један од  вртића Предшколске установе Чукарица. Отворен је јануара 2010. године у насељу Чукаричка падина. Заједно са родитељима прилагодили смо двориште дечјим потребама и интересовањима. У оквиру манифестације „Пролеће на Чукарици 2016“ освојили смо  награду за прво место за најлепше уређено зеленило, а 2017 године треће место на Општини Чукарица у категорији најлепше уређено двориште предшколске установе.

Организација рада у вртићу

У вртићу ,,Царић“  деца су распоређена по узрасту у 14 васпитних група: 10 група вртића и 4 група јаслица. Са децом узраста до 3 године програм неге и васпитно образовног рада реализује 11 медицинских сестара васпитача, а са децом узраста од 3 до 7 година програм васпитно-образовног рада реализује  20 васпитача, уз стручну подршку тима стручних сарадника (педагог, психолог, логопед, дефектолог, социјални радник).

 

Васпитно образовни рад

У вртићу „Царић” приоритет у раду је континуирано укључивање породице и локалне заједнице у живот и рад вртића, где заједно деца и одрасли истражују средину и уче кроз разноврсне игре и активности и  пружају подршку целовитом развоју и добробити сваког детета. Истраживањем и мапирањем ресурса локалне заједнице и њиховим позитивним утицајем на децу, ствараћемо услове за сарадњу са различитим институцијама (спортским, културним, услужним), учешћем у различитим манифестацијама и креирањем безбедне и изазовне средине у вртићу. Активним повезивањем и учешћем кроз партнерски однос са вртићем, родитељи ће сопственим могућностима доприносити развоју и учењу своје деце у различитим срединама. Родитељи ће бити у прилици да учествују у реализацији васпитно-образовног рада путем различитих улога: као креатори, волонтери, саиграчи, извори нових знања, иноватори, координатори. Континуирано ћемо усклађивати васпитне утицаје породице и вртића, кроз  испитивање и усаглашавање потреба и очекивања породице у односу на могућности које пружа предшколска установа и развијати васпитне компетенције родитеља.

Руководилац: Оливера Станишић Вучковић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Милица Јовановић

Стручни сарадник: Славица Илић, педагог

Руководилац вртића:
Јелисавета Марушић Тел: 252 -03-40

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Милица Јовановић Тел:252-03-42

Педагог:
Славица Илић Тел: 354-33-16

Логопед:
Јасмина Туфегџић Тел: 064-842-93-58

Социјални радник:
Светлана Лакушић Тел: 064-84-29-379

Младена Митрића бб, Чукаричка падина

← ПретходноСледеће →