Вртић Плава птица

Дечји вртић „Плава птица“ отворен је у 2011. години. У овом савремено опремљеном објекту, модерног и елегантног дизајна васпитно-образовни план и програм реализује се у укупно 9 група. Деца јасленог узраста уписана су у две групе – једну старију јаслену и једну по узрасту мешовиту јаслену групу, како би се задовољиле актуелне потребе родитеља за уписом деце у целодневни боравак. Са децом узраста од 3 до 7 година васпитно-образовни рад реализујесе у 7 група. Наш Тим чине 6 медицинских сестара васпитача и 14 васпитача. Тим у коме су избалансирани стручност, искуство и младалачки ентузијазам.
У вртићу “Плава птица“ откриваћемо значења која придајемо дечијој игри, истражујући личне теорије које имамо о игри, као и начине на које оне одређују нашу праксу. Консултоваћемо децу и родитеље како би као практичари начинили искорак и промену у домену схватања дечје игре и грађењу игровног света заједно са децом. Истражићемо улоге васпитача у дечијој игри, однос игре и учења, улогу васпитача у развијању курикулума који се заснива на игри, као и друга питања која ће пракса и као и обука за нове Основе предшколског програма васпитања и образовања пред нас постављати.

Руководилац: Невена Симоновић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Бачкоња Јасна

 

Руководилац вртића: Невена Симоновић
Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити: Славица Радовановић

Виноградски венац 42
011/63-63-014
011/63-63-015

Следеће →

Остави одговор