13 јун 2016
13 јуна, 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

СПИСКОВИ УПИСАНЕ ДЕЦЕ ЗА 2016/2017 ГОДИНУ ИСТАКНУТИ СУ НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА СВИХ ВРТИЋА ПУ ЧУКАРИЦА, КАО И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ПОЖЕШКОЈ 28. КОЈА ЈЕ СЕДИШТЕ ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ.