17 јун 2021
17 јуна, 2021

НОВИ ВРТИЋ!

Дана 14.6.2021.год.закључен је Уговор о закупу, угао Бете Вукановића 6. и Водоводске 69. између ГД Градитељ – Београд АД Београд и Предшколске Установе Чукарица,уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Града Београда.
Тим простором наша Установа проширује капацитет за једну јаслену групу и 4 групе вртића! Од септембра 2021.год. очекујемо почетак рада новог вртића ПУ Чукарица.