26.04.-27.04.2014.год. у организацији Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад и Факултета за спорт и туризам „Тимс“ , Нови Сад, одржан је Научни скуп са међународним учешћем под називом:“ Развојне карактеристике детета предшколског узраста“.

Предшколску Установу Чукарица су представљале: Оливера Станишић Вучковић са радом :“Показатељи физичког развоја моторичких способности код две генерације предшколског узраста“ у оквиру секције  „Моторичка активност и развој“ чији је предмет истаживања утицај физичких активности предвиђених Основама програма на побољшање одређених морфолошких димензија и моторичких способности две генерације код деце припремне предшколске групе. Истраживање се односи и на упоређивање резултата неких показатеља физичког развоја и моторичких способности две генерације ппп, које су биле под утицајем различитих програмских и организационо – техничких услова у предшколској установи.

И Биљана Гајић са радом:“Праћење професионалног развоја приправника“ у оквиру секције -Рано учење и развој, који приказује резултате унапређења васпитно – образовног рада приправника. Нарочито је истакнут значај стучног рада јер је усмерен на решавање практичних васпитно – образовних проблема у раду приправника. Утврђено је да су отворена комуникација, мотивација и подршка, кључне у професионалном развоју приправника.

DSCF0167

DSCF0092