Од 2. до 5.новембар 2023 године, Хотел РУЦ „Ждрело“ одржан је  Национални Конгрес  за област Превентивно здравствене заштите , под називом Холистички приступ кроз здравствено васпитне садржаје у превенцији и очувању здравља деце предшколског узраста.

Пленарно излагање на отварању Конгреса  под називом ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ –медицинска сестра у области ПЗЗ у имплементацији „Година Узлета“, реализовала је Катарина Ђурић,стручни сарадник, психолог,ПУ Чукарица.

Предшколску Установу Чукарица су представљале  Живослава Живановић, медицинска сестра на превентивно здравственој заштити,Наташа Мачинковић, медицинска сестра васпитач/ медицинска сестра на превентивно здравственој заштити,  и Катарина Ђурић, стручни сарадник –психолог, са ауторским радом : „  Подршка добробити деце из улоге медицинске сестре на превентивно здравственој заштити кроз пројекат „ Нежни смо, али снажни“

и Јелена Јовановић сарадник за исхрану Предшколске Установе Чукарица са радом   „Савремени трендови увођења немлечне исхране код деце предшколског узраста «

Катарина Ђурић,стручни сарадник психолог, ПУ Чукарица одржала је и радионицу  „Емпатија-нежна,снажна и важна у грађењу односа са децом и одраслима „

Конгресу су присуствовале Наташа Танасковић, члан Организационог одбора и Биљана Гајић, директорка ПУ Чукарица.