На IX  стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије који  су одржани у периоду од 15. до 18. 10. 2015. године на Златибору, Предшколска Установа Чукарица приказала је радове:

 НИТИ КОЈЕ НАС ПОВЕЗУЈУЗначај социјалне подршке у развијању инклузивног приступа у вртићу

Аутори:

Павловић Милица, васпитач

Ђурић Катарина, стручни сарадник-психолог

Меселџија Катарина, васпитач

Субашић Олгица, сарадник на превентивно здравственој заштити

Шегрт Милена, струковни физиотерапеут, сарадник за психомоторни развој деце.

“Нити које нас повезују“ говори о  једној девојчици  чији је осмех  нит водиља кроз лавиринт недоумица, непознаница и дилема,  родитељима и васпитачима, у процесу  подршке развоју и напредовању ове  девојчице која има тежак облик церебралне парализе, а похађа редовну групу у вртићу.

Tим за инклузију „ПУ Чукарица“  формира мрежу подршке за свако дете са циљем „да тешкоће не буду препрека него изазов“. Мрежу подршке чине васпитачи,  родитељи,  стручни сарадници и сарадници.

Истичемо  значај сарадње и узајмне социјалне подршке као начине превазилажења тешкоћа и афирмисања  квалитета васпитно-образовног рада.

FB_IMG_1445525522095 FB_IMG_1445525537563 FB_IMG_1445525547450

 

Грађење мреже подршке правима детета кроз различите облике сарадње

Аутори:

Гајић Биљана, васпитач, помоћник директора

Ђурић Катарина,  психолог, стручни сарадник

Косановић Јасмина, педагог, стручни сарадник

Марковић Милица, социјални радник, сарадник

Стрижак Невена,  психолог, стручни сарадник

Шујак Ивона,  дефектолог – олигофренолог , сарадник

 

Развојним планом Предшколске установе „Чукарица“, као дугорочни циљ, постављено је култивисање етоса који вреднује професионалност, асертивну комуникацију, препознавање потреба и остваривање права свих актера. Стручни тимови, кроз мултидисциплинарни приступ, развијају  иновативне форме сарадње и путеве умрежавања.

Поред тежње да повећа обухват деце кроз посебне и специјализоване програме,   ПУ „Чукарица“ активно ради на осмишљавању нових програма за децу која већ иду у вртић, као и на обезбеђивању додатне подршке деци и породици.

image-475b0536d09071e6b0dd4f875f87716c5c1a68160013d69c417bd057144a84c4-V image-9935b1eb12891389605dca8b2966d071d5d9101af84256c082c4ec1f9eac9387-V image-a381d0678b34c3b72556ec3633d742d4c8dc7a5d5f75b349753282493607049c-V 

 

„Да ли самовредновање може да буде креативан процес“

Аутори:

Татјана Стојков, педагог, стручни сарадник

Дејан Виденовић, психолог, стручни сарадник

Јасмина Косановић, педагог, стручни сарадник

Садржај рада се бавио саморефлексијом сопствене праксе, како на креативан начин да прођемо кроз процес самовредновања и улогом стручног сарадника у покретању и начина реализације процеса самовредновања.

9a88dcc19ad0e3f4852c252be9d71e7262018f198fe9c4bfa059a390edec6564 76c42c1706f8907498c48583df608080ccd9a6a2981ae644bef21e462488e692

 

 „Сарадња логопеда и педагога у циљу подршке деци и породици“

Аутори:

Ана Хаџић, логопед, стручни сарадник

Јасмина Косановић, педагог, стручни сарадник

Садржај рада се бавио оснаживањем и унапређењем сардње родитеља, васпитача и стручних сарадника у циљу свеобухваног развоја детета.

12047403_1061336340545163_1436181794_n 12170632_1061336287211835_1881513915_n 12176349_1061336457211818_1920537027_o 12177449_1061336713878459_1797000154_o

„Увођење приправника у посао кроз грађење мреже подршке

у којем је представљен процес  увођења приправника у посао  путем тимског  рада и кроз повезивање  са различитим нивоима и облицима подршкеу нашој Установи.

Имајући у виду да је Предшколска установа “Чукарица“ у  последњих шест година  проширила своје капацитете за 5 нових вртића,  велики број медицинских сестара-васпитача,  васпитача и стручних сарадника примљен је у радни однос. С обзиром да је већини је ово било прво професионално искуство,  неминовно јебило њихово укључивање у процес увођења у посао. Од тада је  кроз овај процес  у нашој Установи прошло273 приправника.

Аутори и реализатори овог рада биле су:

Јелица Гагић стручни сарадник-психолог

Биљана Гајић, помоћник директора-васпитач

??????????????????????????????? IMG_1261 IMG_1263

 

На сусретима стручних сарадника одржана је радионица о методи Поредак љубави-Поредични распоред. Садржај радионице су: основни појмови породичног функционисања, породица као систем, стална интеракција између њених под система, законитости породичног система, улога мајке и оца, мушка и женска енергија у нама, женска интуиција и партнерски однос између мушкараца и жене.

Водитељ: Јасмина Косановић ,педагог.