На  стручним сусретима запослених у предшколским установама у Чачку, одржаног дана 29.09.2018, Предшколску установу Чукарица представљала је васпитач Милијана Гајић из вртића „Жирић“,  са темом „Интеграција е Твининг пројеката у вртићу, примена  Web 2.0 алата и примери пројеката са додељеном Националном ознаком квалитета“.  Циљ овог излагања је представљање могућности које еТвининг пружа у пројектном приступу и  раду вртића и размену примера добре праксе. Током излагања представени су реализовани пројекти на основу којих је ПУ  Чукарица признaта и препознатљива као eTвининг школа.