Од 29.06.2015.год. у Предшколској Установи Чукарица се спроводи истраживање

 

„ ИНКЛУЗИВНОСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ- СТАЊЕ, ПРЕПРЕКЕ, ПОТРЕБЕ, ДОБРЕ ПРАКСЕ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА“

 

Истраживање је део пројекта „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“, а реализује га УНИЦЕФ, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.

Циљ пројекта је да се допринесе остваривању приоритетних мера Стратегије развоја образовања у Реплубици Србији до 2020.год. које се односе на повећање обухвата деце од 3 до 5,5 година квалитетним инклузивним предшколским васпитањем и образовањем.

Циљ истраживања је квалитативна анализа инклузивности ПВО и формулисање препорука за унапређивање квалитета и доступности ПВО.

Истраживање ће дати квалитативне податке који ће заједно са другим актуелним иницијативама допринети потпунијој слици о инклузивности ПВО у Србији и правцима за побољшање.

На основу прикупљених података сачиниће се шест студија случаја  о појединачној деци са различитим потребама за подршком које ће обухватити породицу, васпитну групу, ПУ, локалну самоуправу и интересорну комисију. Извештај о истраживању укључиће опис правног оквира и његове примене; квалитативну анализу инклузивности ПВО на основу прикупљених података; анализу изазова и препрека; опис примера добре праксе и Препоруке за унапређивање инклузивности ПВО.*

 

*ПРЕУЗЕТО

Nataša Dražić, asistent projekta

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju

Drinčićeva 30, Beograd, R.Srbija

tel/fax:+381 11 3223 909

unnamedrane godine