III седница Васпитно – образовног већа Предшколске Установе Чукарица, одржана је 5. 2. 2019. године, уторак у 17.30 чaсoвa, у вртићу „Сањалица“ са следећим Дневним редом:
1) Тема “Изазов промене – грађење квалитетних односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе као основе за покретање промена”
Реализатори: Биљана Гајић, директор, стручни сарадник Катарина Ђурић, васпитачи Милица Павловић и Катарина Меселџија и медицинска сестра – васпитач Ана Маодуш.
2) Упознавање са записником просветног инспектора VII-06 Број: 614-1628/2018 од 4. 12. 2018. године и 1458 од 10. 12. 2018.
Седници је присуствовало 327 чланова Васпитно-образовног већа медицинске сестре-васпитачи, дефектолози – васпитачи, васпитачи и стручни сарадници.

“Изазов промене – грађење квалитетних односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе као основе за покретање промена” чији су реализатори: Биљана Гајић, директор, стручни сарадник Катарина Ђурић, васпитачи Милица Павловић и Катарина Меселџија и медицинска сестра – васпитач Ана Маодуш говори о потреби за променом обично бива покренута предвиђањем повољног исхода који ће та промена донети. Тај очекивани исход, често бива предимензиониран (обично из мотивационих разлога), а фактори ризика и потенцијалне препреке се минимизирају. Тада се дешава да се покретачка енергија потроши на савладавање препрека које нисмо предвидели. Препреке и изазове које су аутори рада, препознали, разматрали и на њима радили, приказани су у овом раду. Предложене су могућности како да се изазови превазиђу, избором другачијег приступа датој ситуацији. Аутори, свако из своје улоге и донекле различите перспективе, указују на важност грађења квалитетних односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе као основе за покретање промене, одрживост и даљи развој. Тим који чине: стручни сарадник, медицинска сестра –васпитач, васпитач, руководилац вртића и директор установе, износе своја практична искуства и увиде стечене у процесу учења и мењања кроз сарадњу и грађење односа. Сврха излагања је указивање на неке од кључних момената у пракси предшколске установе и неке важне теоријске изворе чиме би се подстакла дискусија и промишљање учесника о потреби за променом, разумевању и управљању променама. Рад се не бави детаљним описом актуелних процеса и конкретних примера.