06 нов 2018
6 новембра, 2018

ГОВОР ВАШЕГ ДЕТЕТА

 

Говор је сложена мождана функција. За одраслог човека говор представља једно од најпоузданијих обележја његове личности. За дете, говор је услов и показатељ менталног развоја. Речи омогућавају детету да изрази потребе и осећања, да изражава и развија сазнајне способности и друштвено биће – личност у целини. Од говорних квалитета у многоме зависи друштвена прилагођеност, успех  у школи и ниво образовања. Говор вашег детета вам омогућује да пратите и разумете дете током развоја, ако га умешно слушате и разумете његово говорно понашање кроз све фазе психофизичког развоја.

 

БИОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ГОВОР

 

За успешан говорни развој неопходни су нормални биолошки услови и повољни утицаји средине у оквору којих је ваша улога, улога родитеља, најважнија. Добре биолошке услове за говор чине нормална грађа и функција нервног система и говорних органа, добар слух и вид, опште здравље детета и добар општи развој. Рано откривање и лечење недостатака, обољења, оштећења која осујећују говор знатно побољшава ток и прогнозу говорног развоја. То се посебно односи на слушна оштећења, умну заосталост, расцепе усне и непца, због којих jе говорни развој знатно отежан и успорен. Од биолошких чиниоца на развој говора утичу још и пол и темперамент детета. Већина женске деце брже говорно сазрева, имају мање говорних развојних тешкоћа и поремећаја, и лакше их превазилазе.  Живахна, динамична деца, са добром моториком, говорно брже и боље напредују.

 

УТИЦАЈ ПОРОДИЦЕ

 

Биолошки услови пружају могућност да се говор успешно учи и да се добро говори. Када ће ваше дете, ако је здраво, проговорити, како ће говорити, зависи у многоме од вас самих. Тако на пример:

 • ако са дететом и у породици говорите мало, не подстичете дете на говор, али ако му говорите стално, много, па још и брзо, гушите његове говорне покушаје и пружате лош говорни пример.
 • -Ако детету често и дуго тепате оно ће спорије говорно сазревати, а ако му претерано поставњате високе говорне норме, на пример: за чист, течан, брз или спорији говор, можете изазвати говорне и емоционалне поремећаје.
 • -Ако дете терате да понавља више речи, ако га прекидате и исправљате у говору, ако се забављате његовим говорним грешкама или се љутите због њих, ако показујете забринутост, нелагодност или чак, стид због говорног поремећаја детета, детету тиме нећете помоћи, а најчешће ћете изазвати још веће говорно-емоционалне проблеме.

 

Учинићете најбоље што можете за развој говора вашег детета ако га пажљиво слушате, ако се стрпљивим и топлим разговором укључите у његову игру, активности, интересовања, ако задовољавате и будите дечију радозналост чистим, јасним, најбољим могућим вашим говором. Ако, пак, посумњате да са говором вашег детета нешто није у реду, обратите се логопеду и педијатру, који ће, ако треба консултовати и друге стручњаке. Ризично је на себе преузети процену да ли се ради о развојним појавама или тешкоћама које ће дете спонтано превазићи или о поремећајима за које је потребан рани и комплексан третман.

 

КАДА ЈЕ ДЕТЕ ПРОГОВОРИЛО

 

У већине деце говорни развој се одвија следећим током:  У другом  месецу почиње говорна игра – гукање. У 5. месецу дете „пева“ слогове. Од 6-7 месеца јавља се имитација речи, тона гласа, израза лица.  Дете имитира говор али не говори све до 10-12 месеца, када изговара прве речи чији смисао разуме, које везује за одређено лице и објекат.

 

ДЕТЕ ЈЕ ПРОГОВОРИЛО КАКО СЕ ГОВОР И ЈЕЗИК РАЗВИЈАЈУ ДАЉЕ

 

Од 12-18 месеци деца лакше уче да говоре него у било које друго доба. Поткрепљујте ову природну спремност са што више говорног дружења и добрим говорним примером. До краја друге године деца, у просеку, науче до 200 речи, (глаголе и именице), формирају просте реченице. До краја четврте године говор и језик су на таквом нивоу да дете може јасно, разумљиво и без напора да изрази речима потребе и поруке. Користе све врсте речи и реченица, изговара све гласове матерњег језика у спонтаном говору.

 

При поласку у школу, ако је дете зрело за школу и ако је говор нормално развијен, имаће следећа обележја:

а) слободно говорно понашање „очи у очи“,

б) садржајну адекватност,

в) течност говора без упадљивих прекида, застоја и понављања,

г) изговор свих гласова матерњег језика у спонтаном говору,

д) фонд речи и језичка развијеност који омогућије да се спонтано опише догађај, слика, да се исрпича прича, ( око 3000 речи).

До осме године усвајају се: изговор, течност и темпо говора. Развој сложенијих језичких форми се одвија до 20 године.

 

КОЈИ СУ ЗНАЦИ ПОРЕМЕЋАЈА У РАЗВОЈУ ГОВОРА

 

Свако дете има свој темпо развоја. Толерантна су одступања говорних норми која дете спонтано превазилази. Међитим, веома рано се могу јавити прави говорни поремећаји за које је неопходна што ранија помоћ стручњака. Знаци говорних поремећаја током развоја су следећи:

 • ако дете не проговори током 18 месеци,
 • ако након две године слабо комуницира са околином, уз мали број, (десетак), речи,
 • ако након три године дете говори тешко разумљиво, језички изразито неправилно и непотпуно,
 • ако након пет година „тепа“, говори као мало дете,
 • ако се јављају грчеви говорних ограна, упадљиви застој и прекиди у говору у било ком узрасту,
 • ако дете претерано брзо говори уз „гутање“делова речи и замуцкивање,
 • ако не постоји права комуникација говором, већ дете претежно понавља речи и питања саговорника или своје изговорене речи говори поново без уношења или са недовољним уношењем у садржај говора,
 • ако се појави губитак гласа за известан период, слабост гласа и слично,
 • ако дете говори изразито кроз нос,
 • ако се током и након мутације гласа, (преображаја дечијег гласа у глас одраслог), у периоду 13-15. године у дечака устали виши, женски глас у односу на глас мутације,
 • ако постоје дуготрајне тешкоће у овладавању писаним говором, (читањем и писањем), и поред нормалних умних способности.

 

 

ПОРЕМЕЋАЈЕ ТРЕБА ЛЕЧИТИ ШТО ПРЕ

 

Ако ваше дете има неко од наведених говорних обележја, обратите се што пре логопеду и педијатру. Ако дуже трају говорне тешкоће и поремећаји, поготово ако су теже природе, деца се осећају различитим од вршњака, лоше обележеним, повлачи се од друштва, несигурна су и незадовоњна собом.  Ако се током развоја говорни проблеми не отклоне, ове карактеристике се, најчешће, трајно уграђују у личност.

КАКО МОЖЕТЕ ПОМОЋИ ДЕТЕТУ

 

 • Будите правилан говорни узор, говорите споро и изражајно.
 • Именујте све чиме је дете окружено, описујте радње док их обављате с дететом.
 • Слушајте са занимањем све што вам дете говори.
 • Не исправљајте дете, погрешно изговорену реч поновите коректно у измењеном контексту.
 • Не опомињите дете да треба говорити спорије, течније или брже, будите стрпљиви и причекајте да дете заврши што је хтело рећи.
 • Надограђивати и проширивати дететову реченицу је корисно али не завршавати је уместо њега.
 • Ако не разумете дете будите искрени. Дете вам може показати или поновити шта жели.
 • Препричавајте недавне догађаје.
 • Постављајте питања, подстичите дете да и оно пита.
 • Детету читајте приче. Подстичите дете да вас пита о причи све што жели.
 • Често говорите бројалице и песмице.
 • Пажњиво бирајте цртаће, филмове, компјутерске игрице…

 

 

 

Логопед

Јасмина Туфегџић