29 нов 2023
29 новембра, 2023

ЕМПАТИЈА, ТИ И ЈА

На састанку Савета родитеља ПУ Чукарица који одржан 28.11.2023.у вртићу Сањалица,
говорили смо о моделовању културе предшколске установе са акцентом на заједничке
иницијативе породице и вртића. Фокусирали смо се на значај и начине развијања емпатије
у међуљудским односима и какву улогу у креирању сигурне и безбедне средине за децу у
вртићу има Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања, злостављања и
дискриминиације. Састанак је део акционог плана овог Тима који има за циљ повећање
видљивости самог Тима и веће учешће родитеља у креирању и реализацији превентивних
активности. Савету родитеља представљен је и нови информативни постер о процедурама
Тима за заштиту. Иницијатива за реализацију теме о емпатији, потекла је управо од
родитеља коју имали прилике да присуствују презентацији пројекта „Нежни, али снажни“
који је реализован у нашој установи, а који смо представили локалној заједници на
трибини у свечаној сали Општине Чукарица, у мају 2023. Састанку су присуствовали и у
дискусији учествовали руководиоци свих вртића и директорка ПУ Чукарица. Предавање је
одржала и дискусију модерирала Катарина Ђурић, психолог, стручни сарадник ПУ
Чукарица.