„ДАН ЗА РАЗМЕНУ ИДЕЈА“ –ДРУГА СТРУЧНА РАЗМЕНА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧУКАРИЦА, одржана је у суботу 28.10 2017, у вртићу Сањалица, 09.00 -13:00 часова.

 • прва група САРАДЊА

водитељи Невена Стрижак и Татјана Остојић

 1. Кућне посете породици као ново искуство у раду стручног сарадника психолога у предшколској установи“ Аутори:Катарина Ђурић и Невена Стрижак, психолози
 2. „Кроз игру градимо односе и решавамо изазове-ко дланом о длан“Аутори: Анита Николић Радић, Марија Димић, Јована Ивков и Јована Радовановић, васпитачи и Катарина Ђурић, психолог.

пауза

 1. „Повезаност између типа емоционалне везе родитеља са дететом и спремност на партиципацију у раду вртића“ Аутор: Дејан Виденовић, психолог
  • друга група ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА

  Друга група: ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА  водитељи Јелица Гагић и Милана Пљевањчић

   

  1. „Истраживање на малим узорцима“ Аутор: Дејан Виденовић, психолог
  2. „Пројекат како су нестали диносауруси“Аутори: Милена Зорица и Александра Милановић, васпитачи

   пауза

  1. „Биљни свет вртића Бајка у очима и рукама детета“ Аутор:Милош Зорица, васпитач
  2. “Односи у морском екосистему- ко-конструкција значења деце и васпитача“Аутор: Милена Зорица, васпитач.
   • трећа група ВРТИЋ:

                           водитељи Тијана Боговац и Оливера Јовановић

    

   1. „Приказ професије и праксе социјалног рада у ПУ и дистинкција у односу на друге професије“ Аутори: Светлана Лакушић и Милица Марковић, социјални радници
   2. „Од игре до представе“ Аутори:Марина Милошевић и Милош Тадић, васпитачи

   пауза

   1. „Стручни сарадник и професионални развој – искуство са студија у иностранству“ Аутор: Тијана Боговац, педагог
   2. „Математика је свуда око нас“, Аутори: Љиљана Милинковић, Весна Шћепановић, Гордана Крстић,Ненад Васић, васпитачи
    • четврта група ЈАСЛЕ:

    водитељи Taтјана Стојков и Јасна Бачкоња

     

    1. „Вртић као подршка деци и породици током транзиционих периода од јаслица до школе“ Аутори: Катарина Меселџија и Милица Павловић, васпитачи, Ана Маодуш, медицинска сестра- васпитач и Катарина Ђурић, психолог
    2. „Необично необично игре -истраживачки приступ игри и играчкама  у сарадњи са родитељима“ Аутори: Ана Азарић, Сандра Срнић, Марина Кулић медицинске сестре васпитачи и Катарина Ђурић, психолог

    пауза

    1. “У чаробном свету чула – сензоперцептивна стимулација” Аутори:Марија Михајловић, Слађана Васић и Јасмина Јанковић, медицинске сестре васпитачи и Јасмина Косановић, педагог.
     1. „Да кретање нема сметање – мултидисциплинарни приступ превенцији повреда и деформитета коштано зглобног система код деце и одраслих у предшколској установи“ Аутори: Олгица Субашић, медицинска сестра за ПЗЗ, Милица Павловић, васпитач и Катарина Ђурић, психолог.Промена као изазов – улога медицинске сестре васпитача као рефлексивног практичара” Аутори: Кристина Весић, Јелена Бунгин, Александра Тодоровић, медицинске сестре васпитачи и Татјана Стојков, педагог.
      • пета група ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

      водитељи Олгица Субашић и Лидија Којадиновић

       

      1. Сунце-пријатељ или непријатељ деце, Аутор:Ивана Вуловић, медицинска сестра за ПЗЗ
      2. Јачање компетенција медицинских сестара на ПЗЗ у формирању здравих стилова живота-улога медицинске сестре на ПЗЗ у формирању здравих навика код деце у ПУ кроз сарадњу са васпитачима и родитељима“Аутори: Наташа Танасковић, медицинска сестра за ПЗЗ и Милица Павловић, васпитач

      пауза1

      1. „Да кретање нема сметање – мултидисциплинарни приступ превенцији повреда и деформитета коштано зглобног система код деце и одраслих у предшколској установи“ Аутори: Олгица Субашић, медицинска сестра за ПЗЗ, Милица Павловић, васпитач и Катарина Ђурић, психолог.

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????