14 јун 2017
14 јуна, 2017

ДА КРЕТАЊЕ НЕМА СМЕТЊЕ

,,ДА КРЕТАЊЕ НЕМА СМЕТАЊЕ – мултидисциплинарни приступ превенцији повреда и
деформитета коштано зглобног система код деце и одраслих у предшколској установи“
је рад приказана на Конференцији сестара на превентивно здравственој заштити, у Ивањици од 8.до 10. јуна 2016.
 
Аутори и презентатори: Олгица Субашић, сарадник на превентивно здравштвеној заштити , Милена Шегрт, сарадник за психомоторни развој , Катарина Ђурић, стручни сарадник-психолог и Милица Павловић, васпитач  
 
Мултидисциплинарни приступ у заштити физичког и менталног здравља и превенцији повреда деце у вртићу и повреда на раду запослених је одлика ПУ ,,Чукарица,,. У овом излагању  приказан je рад тима који чине: сарадник на ПЗЗ, сарадник за психомоторни развој, психолог и васпитач.
Опис процеса сарадње: приликом посматрања деце у групи, психолог запажа карактеристичан начин седења деце. Консултује се са сарадником на ПЗЗ и сарадником за психомоторни развој. Покрећу иницијативу за анализу стања: поред неправилног седења (у облику слова W) код деце, уочени су и неправилни положаји одраслих приликом подизања деце ( или терета код кухињског особља и сл.). То повећава ризик од повреда и деформитета коштано зглобног система.
Анализа стања даље намеће потребу за свеобухватнијим приступом превенцији повреда и  деформитета коштано зглобног система деце и одраслих.Формира се  тим и израђује план активности, у складу са уоченим потребама и распложивим ресурсима:
          Медицинска сестра прати,  осмишљава и предлаже поступке за  унапређивање општег здравља
           Сарадник за психомоторни развој  упознаје запослене и родитеље са последицама неправилног седења, кретања и држања тела и предлаже адекватне поступке и корисне вежбе.
          Психолог предлаже технике за релаксацију мишића и технике дисања које доприносе опуштању.
          Васпитач  илуструје важност добре сарадње васпитача, сестре и родитеља у припреми и реализацији одласка на летовање/зимовање све деце, а нарочито деце која имају посебне потребе због здравствених, развојних или социјалних тешкоћа .