У изради Акционог плана развоја предшколског васпитања и образовања у Београду 2017-2021, учествовале су директорка Предшколске Установе Чукарица Биљана Гајић и координаторка стручног тима, психолог Катарина Ђурић.

Usvojen Plan razvoja i unapređenja predškolskog obrazovanja do 2021.