Дана 03.02.2016.год.одржан је Актив „Од игре до филма“ у вртићу „Плава птица“, Тема рада приказује примере добре праксе у којем је представљен интегративни цикличан процес васпитно образовног рада у којем посебно значење имају потребе и интересовања деце.

Аутори рада:

Јелена Стоишић Раосављев, Милица Паликућин- васптачи

Јасмина Косановић, стручни сарадник, педагог.

PTI_5946PTI_5922