Актив васпитача  припремног предшколског програма на нивоу Установе на тему ,,Грађење квалитетних односа са породицом кроз развијање реалног програма’‘, реализован је у уторак, 25. 2. 2020. године у вртићу  „Царић”. Актив су у форми радионице реализовали стручни сарадници Славица Илић, педагог и Дејан Виденовић, психолог. Заједно са васпитачима разматрали смо и осмишљавали различите приступе и начине заједничког учешћа деце и одраслих из дечјег окружења, у развијању реалног програма који уважава компетенције, потребе и интересовања деце и доприноси добробити сваког детета.