Актив Тима за заштиту деце од занемаривања,злостављања и насиља реализован је 23.05.2014. у вртићу Сањалица, под називом Процес развијања социјалне подршке у Тиму за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања. Кроз 10 корака је приказан је процес  анализе, планирања и реализовања активности Тима за заштиту деце  у периоду од новембра 2012. до маја 2014. У овом периоду реализован је читав низ активности у циљу развијања социјалне подршке као вида превенције, али и подлоге за успешније решавање проблема. Презентацију су реализовале васпитачице Валентина Живојиновић, Јелисавета Марушић и Марија Станић,  Милица Марковић, социјални радник и Катарина Ђурић, психолог.

Кораци у развијању социјалне подршке су били:

 

1.      СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА

Шта социјална подршка јесте, а шта није?

 Социјална подршка подразумева доступност ресурса у социјалној околини који појединцу пружају подршку у свакодневном животу и у кризним ситуацијама и тиме доприносе његовој добробити.

ü      Семинар „Наш вртић-место за опуштање“, нов. 2012

 

2.                  АНАЛИЗА СТАЊА ( ЗАДАЦИ):

1)      Сензибилисани јесмо, али нам је потребно оснаживање за реаговање (интервенција)

2)      Информисање и развијање мреже социјалне подршке (превенција)

ü      Састанак Тима за заштиту деце, мај 2013.

3.ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ПУ ЧУКАРИЦА У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ЗЗН

У изради и доношењу протокола учествовали Тим за заштиту деце, правна служба, директор и помоћник директора и Управни одбор ПУ Чукарица

ü      октобар-новембар 2013

4.РАДИОНИЦА: СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

ü      радионица Тима за заштиту деце, новембар 2013

 5.АНАЛИЗА СТАЊА ( ЗАДАЦИ):

1.      радионице у свим вртићима

2.      Васпитно- образовно веће

6.СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

–     Васпитно образовно веће, дец. 2013

7.РАДИОНИЦЕ СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА – АГРЕСИВНОСТ дец.2013-феб.2014

8.ЕВАЛУАЦИЈА РАДИОНИЦА (SWOTANALIZA) 

1.два задатка, 2. две радне групе, Састанак Тима за заштиту деце, феб. 2014.

9.РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА:

1. Информативни постер за васпитаче

2. Водич кроз вртић ( развијање мреже подршке са родитељима)

–     Састанци радних група , март-април 2014

 

10. ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Процес развијања социјалне подршке у Тиму за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања

–    Актив Тима за заштиту деце, мај 2014

0

10

11

12

13

14