Семинар Наше јасле као место за опуштање -антистрес програм за децу и одрасле је акредитовани семинар који подржава Предшколска установа Чукарица. У нашој установи овај семинар је реализован за нову групу учесника. Учесници су   упознати са изворима и симптомима стреса и значајем развијања активног приступа стресним ситуацијама, код деце и одраслих. Истакнут је значај и начини унапређивања вештина комуникације и сарадње као вид превенције професионалног сагоревања.
Циљеви семинара су:
 1.Оспособљавање учесника за креирање позитивне, толерантне, недискриминативне социјалне климе у вртићу, унапређивањем квалитета комуникације и јачањем сарадње између свих актера васпитно-образовног процеса; применом активности за опуштање деце и одраслих и уређењем простора у вртићу;
 2.Јачање капацитета за индивидуализован приступ у раду са децом (препознавање темперамента, развојних потреба, извора и начина превладавања агресивног понашања) и подстицање социо-емоционалног развоја;
 3.Оснаживање учесника за активан приступ стресним ситуацијама, за активну бригу о себи и пружање адекватних модела са којима се дете идентификује;
 4.Превенција професионалног сагоревања применом палијативних и директних техника превладавања стреса на радном месту.
Ауторке семинара су Катарина Ђурић и Јелица Гагић, стручни сарадници – психолози ПУ Чукарица