ПРВИ САСТАНАК ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА- Интервенција, превенција и унапређивање,

одржан је 19.09.2017., у вртићу Бајка

 

Теме састанка су биле :

  1. Значај благовремене и правовремене интервенције у ситуацијама потенцијалног насиља, злостављања или занемаривања деце

 

2 . Превенција:  конципирање јаснихи конкретних активности за превенцију у акционом плану  вртића

 

  1.  Унапређивање : информација о покретању акционих истраживања на тему унапређивања рада у области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања

 

Састанку су присуствовали директор и помоћници директора, руководиоци вртића, стручни сарадници и сарадници.