Прва родитељска иницијатива – Тим Горица Сремцица

У оквиру пројекта „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“, осим повећања обухвата деце која нису уписана у предшколску установу, укључујући децу из друштвено осетљивих категорија, развија се и један посебан облик сарадње са породицом. Родитељи деце који похађају програме кроз непосредан рад и сарадњу са васпитачима подстичу се да покрену сопственом иницијативом промену у средини у којој живе, а за добробит све деце дате заједнице и за такву врсту активности имају одобрена одређена средства.

Родитељи деце из Сремчице, своју пажњу усмерили су ка деци из Железника, односно уређењу дворишта вртића „Плави чуперак“ у суседном насељу, Железник. Објекат у коме бораве деца налази се под заштитом државе и историјски је споменик, те се никакве инетрвенције на самом објекту не могу вршити. Осим историјске вредности, вртић поседује и јако лепо двориште, коме је потребно додатно уређење и сређивање.

Поведени тим сазнањем, родитељи су организовали да се за почетак у само двориште постави једна клупа и тиме започне уређење дворишта.

Деца, родитељи и целокупно особље вртића „Плави чуперак“ на овој иницијативи су им изузетно захвални, а уједно и подстакнути да и сами могу нешто да учине за лепши боравак њихове деце. 

Пројекат „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“,пaртнeрски рeaлизуjу УНИЦEФ и Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje у сaрaдњи сa ЦИП-Цeнтрoм зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, још 9 прeдшкoлских устaнoвa и лoкaлних сaмoупрaвa кoje учeствуjу у прojeкту, Институтoм зa пeдaгoгиjу и aндрaгoгиjу и другим пaртнeримa, уз пoдршку Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу.

Београд, октобар 2015.

 

 

DSCF0269 DSCF0270