На 17. Стручним сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије ,одржаном у Јагодини  од 03.10.-05.10.2014.год. Предшколска Установа „Чукарица“ представила се  у пленарном делу са радом „Пажљиво, али не плашљиво“.

Рад су презентовале медицинске сестре за превентивно здравствену заштиту  Живановић Живослава и Јелена Перашевић. Наиме, рад је обухватио истраживање повреда деце које су се догодиле у ПУ Чукарица током 2013. године. Резултати који су добијени  довели су до закључака који су полазна основа за будући рад у домену превентивних активности.

 У оквиру закључака Стручних сусрета медицинских сестара у области ПЗЗ дана 05.10.2014. године Олгица Субашић, сарадник за унапређивање превентивно здравствене заштите говорила је о оргнизацији ПЗЗ на територији града Београда уз осврт на значај превентивних активности код ванредних ситуација. 

DSCF1133

DSCF1159

DSCF1168

DSCF1148

DSCF1154

DSCF1155

DSCF1143

DSCF1182